Statut

Statut Beskidzkiego Stowarzyszenia Pływackiego dostępny do pobrania pod poniższym linkiem:

STATUT BSP